Reikalingi Dokumentai

 • Prašymas;
 • Paraiška (pildoma mokykloje);
 • Gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • Mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje);
 • 2 nuotraukos;
 • Moksleivio sveikatos raidos istorija (stojant į pirmą klasę);
 • Vaiko sveikatos pažymėjimas-nauja forma (turi būti įtraukta stomatologo patikra) (stojant į 2-12 klases);
 • Asmens bylos kopija iš buvusios mokyklos;
 • Į 1 klasę - priešmokyklinės grupės baigimo vertinimo aprašas;
 • Į 2, 3, 4 klases - Apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal BUP iš buvusios mokyklos;
 • Į 5 klasę - Pradinio išsilavinimo pažymėjimas. Gebėjimų aprašas;
 • Į 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 klases - Ugdymo(-si)  rezultatų  pažymėjimas;
 • Į 9 klasę - Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
 • Kitus dokumentus persiunčia buvusi mokykla.

(Dokumentus priima mokyklos administratorė)