Pirmosios abiturientų laidos pasiekimai

Pirmosios abiturientų laidos pasiekimai

Didžiuojamės pirmosios VIMS abiturientų laidos Valstybinių Brandos egzaminų rezultatais. Egzaminus laikė 6 abiturientai. Gauti net 3 šimtukai. Vienas atestatas su pagyrimu. Net 9 rezultatai įvertinti aukštesniuoju lygiu, 9 - pagrindiniu ir 8 patenkinamu lygiu. Dėkojame mokytojams. 

Linkime sėkmės būsimajai antrajai VIMS abiturientų laidai. 

NEC LYGINAMOJI ANALIZĖ