Administracija

Vida Tumėnaitė-Berniukevičienė
Mokyklos administratorė
info@vims.lt

Saim Sayin
Mokyklos direktorius
direktorius@vims.lt

Jolanta Riaukienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
jolanta.riaukiene@vims.lt

Jūratė Martinaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
jurate.martinaitiene@vims.lt