15 priežasčių prisijungti prie VIMS mokyklos bendruomenės

15 priežasčių prisijungti prie VIMS mokyklos bendruomenės

 

1. 15 metų patirtis

2. Aukštos kvalifikacijos pedagogai iš Lietuvos ir užsienio

3. Nedidelės klasės  

4. Saugi, estetiška ir jauki aplinka 

5. Inovatyvių technologijų panaudojimas pamokose

6. Efektyvus visapusiškos asmenybės ugdymas

7. Patyriminis mokymas

8. Puoselėjama ir skatinama skaitymo kultūra

9. STEAM projektai

10. Socialiniai-pilietiniai projektai

11. Tarptautinis karjeros klausimynas (MAPP)

12. Tarptautinė DofE programa

13. MOKYKLOS UNIKALUMAS - mokymąsi lietuvių kalba deriname su  Tarptautine Kembridžo mokymo programa

14. Aktyvus dalyvavimas Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose

15. Įdomi, turininga popamokinė veikla