Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. 

Lygiai prieš 30 metų mūsų tauta žiūrėdama viena kryptimi, tikėdama vienu tikslu ir eidama vienu keliu įrodė, kiek daug gali bendras žmonių tikslas.

Vienybė, ryžtas, drąsa, tikėjimas ir kova.

Susimąstymo akimirkoje linkime apsižvalgyti ir susimąstyti, kiek daug šiandien mes turime. Nepraraskime žmogiškumo ir nepaminkime savo istorijos.

Išsaugokime valstybę, dėl kurios buvo kovota: tokią pat vieningą, tikinčią, galinčią, tarnaujančią visos tautos gerovei ir laisvai plasdenančią!