Saugok save ir kitą!

Saugok save ir kitą!

Stengdamiesi išlikti budrūs ir norėdami apsaugoti vieni kitus, kasdien imamės visų įmanomų apsisaugojimo būdų.

Džiaugiamės, jog klasių ir koridorių vėdinimas, stalų paviršių, kėdžių ir rankų dezinfekavimas, temperatūros matavimas tampa būtinu ir reikalingu kasdienybės įpročiu kiekvienam VIMS bendruomenės nariui.

Papildomam saugumui sukurti klasės, koridoriai ir kitos mokyklos erdvės kasdien po pamokų yra dezinfekuojamos dezinfekcinėmis lempomis.

Būkime atsakingi ir saugokime save bei aplinkinius!