Kuo mes ypatingi?

INOVATYVI MOKYKLA 

VšĮ „VIMS – International Meridian School“ – tai inovatyvi mokykla, taikanti pačius pažangiausius ugdymo metodus, diegianti interaktyvų mokymą  ir besiorientuojanti į stiprų mokinių paruošimą konkursams ir olimpiadoms.

Kuo VIMS mokykla skiriasi nuo kitų mokyklų? Didelis dėmesys yra skiriamas pažangioms ugdymo priemonėms. Kiekvienoje klasėje įdiegtos interaktyvios (SMART) lentos. Mokykloje ugdymas vyksta lietuvių kalba. VIMS mokykla nuo 2014 m. taiko tarptautinės Kembridžo mokymo programos neformaliojo švietimo pamokas, kur vaikai gali pagrindinių dalykų mokytis ir anglų kalba.

Mokykloje suburtas itin stiprus ir profesionalus kolektyvas, taip pat dirba mokytojai, kuriems anglų kalba – gimtoji. Pedagogai nuolat tobulina ugdymo įgūdžius seminaruose, aktyviai dirba su interaktyviomis lentomis.

Moderni mokykla

Klasėse mokosi daugiausia 18 mokinių
Pamokose naudojamos magnetinės ir interaktyvios (SMART) lentos
Ergonomiškos patalpos: geros kokybės suolai, specialios kėdės
Moderni kompiuterių klasė ir laboratorija
Saugi, šilta ir estetiška (namų) aplinka 
Jauki valgykla, bufetas
Tvarkinga žaidimų aikštelė lauke

Ugdymo procesas

Vystomi gebėjimai laisvai vartoti anglų kalbą 
Tarptautinės Kembridžo mokymo programos neformaliojo švietimo pamokos
Pažangiausių IT galimybių taikymas 
Naujausia literatūra
Integruotos pamokos
Aukštos kvalifikacijos, profesionalūs ir kompetentingi pedagogai
Paruošimas tarptautiniams konkursams ir olimpiadoms
Ypatingas dėmesys gabių vaikų ugdymui
Nuolat atnaujinama biblioteka

Saugumas mokykloje

Įdiegtos stebėjimo kameros
Veikia magnetinės įėjimo kortelės 

Pailginta darbo dienos grupė

Mokinių užimtumas mokykloje nuo 8.00 iki 18.00 val.
Organizuojama namų darbų ruoša
Įdomi ir turininga popamokinė veikla
Koridoriuose galimybė žaisti šachmatais, tenisą, stalo žaidimus 

Vaiko gerovei

Psichologo, logopedo, socialinio pedagogo paslaugos
Medicininė priežiūra

Tėvelių dalyvavimas mokyklos gyvenime

Seminarai, paskaitos, susitikimai-pokalbiai su specialistais
Interneto puslapis su visa naudinga informacija 

Dėmesys sveikai gyvensenai

Įvesta rytinė mankšta 
Ekologijos projektai mokykloje, Lietuvoje ir užsienyje („Mes už švarų vandenį“, „Deguonies kiekis gamtiniame vandenyje – vandens „sveikatos“rodiklis)
Sveikatinimo programos („Dantukų saugojimo savaitė“, „Švarios rankytės – puiki sveikatytė“)
Sveikuolių šventės („Maisto išdaigos“)
Sveikatingumo savaitė („Judėk linksmai – gyvenk sveikai“)

Aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose

Informacinių technologijų olimpiadose INFOMATRIX ir E-BIKO
Subalansuoto pasaulio projektų olimpiadoje I-SWEEP
Dizaino olimpiadoje DREAMLINE
Aplinkosaugos olimpiadose: INEPO,  GENIUS ir GOLDEN
Matematikos olimpiadoje MOEMS

Lietuvių ir anglų kalbų, gamtamokslinėse bei matematikos olimpiadose, vykstančiose mieste ir šalyje;

Profesinis mokytojų tobulinimas

Mokymai dirbti su interaktyvia lenta
Logopedės, psichologės seminarai
Anglų kalbos kursai
IT taikymas pamokose