2019-03-07 VALSTYBINGUMO MĖNUO

2019-03-07 VALSTYBINGUMO MĖNUO

" Šventinį mėnesį - šventinės pamokos! Švenčiant Valstybingumo mėnesį, vieną 6 a klasės geografijos pamoką paskyrėme Lietuvai. Ta proga sugiedojome Tautišką giesmę ir išnagrinėjome jos tekstą, išsiaiškindami, kodėl būtent tam tikri žodžiai parinkti valstybės himnui. Mokiniai taip pat dalyvavo diskusijoje apie himno reikšmę piliečiui ir visam šalie valstybingumui.