2019-03-12 KAS DRAUGYSTĖJE SVARBIAU?

2019-03-12 KAS DRAUGYSTĖJE SVARBIAU?

" Kas draugystėje svarbiau: duoti ar gauti? Štai kokį diskusinį klausimą iškėlė mokinių taryba, minėdama Sąmoningumo skatinimo „Be patyčių“ mėnesį. Apklausoje dalyvavo 90 mokyklos bendruomenės narių (mokinių ir mokytojų). Rezultatai pasiskirstė taip: 77 % mano, kad svarbiau duoti, 16 % - gauti, o 7 % niekaip negalėjo išsirinkti vienos pusės ir manė, kad svarbu ir duoti, ir gauti.
O ką manote Jūs?