2019-05-03 KARTOJAME MORFOLOGIJĄ

2019-05-03 KARTOJAME MORFOLOGIJĄ

" Lietuvių kalbos pamokų metu mokiniai ne tik stropiai mokosi rašybos, kalbos vartojimo, bet ir ugdosi bendrąsias kompetencijas. Baigę morfologijos skyrių, penktokai skyriaus metu įgytas žinias mokėsi panaudoti praktiškai - kurdami galeriją. 

Atlikus įsivertinimą paaiškėjo, kad didžioji mokinių dalis jau turi žinių sisteminimo, apibendinimo įgūdžių, svarbių besimokant visų mokomųjų dalykų.