2016-03-23 MARGI MARGUČIŲ RAŠTAI

2016-03-23 MARGI MARGUČIŲ RAŠTAI

"
Tegul išauš
vaiskus Velykų rytas,
Atvesdamas Jums laimę į namus,
Tegul gyvenimas margučiais ritas
Pro atvirus tikėjimo vartus.
Tegul karštai pasveikina kiekvieną,
Suteikdamas kantrybės ir vilties,
Lai į kiekvieną Jūsų naują dieną
Įlies Tikėjimo ir Meilės,
ir Vilties.