2016-04-01 DALYVAUJAME TARPTAUTINIAME TYRIMŲ PROJEKTŲ KONKURSE!

2016-04-01 DALYVAUJAME TARPTAUTINIAME TYRIMŲ PROJEKTŲ KONKURSE!

" Mokiniai parengė projektą “The determination of ascorbic acid in various fruits under different physical conditions”, kuris pateko tarp atrinktų dalyvių chemijos projektų srityje.

Linkime VIMS ugdytiniams sėkmės!