2022-06-07 Pyragų ir gerumo diena

2022-06-07 Pyragų ir gerumo diena

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam!
 
600 eurų. Būtent tokio dydžio auka buvo surinkta Pyragų ir gerumo dienos metu! Kiekvieną kartą įsitikiname ir kiekvieną minutę dėkojame, kad VIMS mokyklos bendruomenė yra tokia vieninga, stipri ir atjaučianti!
 
Ačiū kiekvienam Jūsų už skanius pyragus, spalvotus papuošimus, Jūsų skirtą laiką bei paramą daiktais žmonėms, kuriems to dabar itin reikia!
 
Auka jau yra perduota organizacijai, kuri pažadėjo mums pristatyti visus oficialius dokumentus, apie surinktos piniginės paramos paskirstymą.
 
... nes visi kartu galime daug daugiau!