2022-11-04 Metodinė diena ,,Kolega kolegai''

2022-11-04 Metodinė diena ,,Kolega kolegai''

KOLEGA KOLEGAI!
 
Moksleivių rudens atostogų dienos VIMS - International Meridian School mokyklos mokytojams darbingos, kupinos naujų idėjų ir įkvėpimo!
 
Metodinės dienos metu „Kolega kolegai“ mokytojai tarpusavyje praktiškai ir teoriškai dalijosi savo sukaupta gerąja patirtimi!
 
Mokytojų skaitomi pranešimai palietė įvairiausias temas: disleksija, mokymosi priemonių kūrimas, judesys pamokoje, mokinių įsivertinimas, raštingumo gebėjimai, kūrybiškas mokymasis, metinių projektų svarba. 
 
Džiaugiamės galėdami mokytojų bendruomenėje vienas kitą palaikyti, atskleisti naujas ar pamirštas mokymo(si) puses bei paskatinti veikti!
 
Dėkojame mokytojams už paruoštus pranešimus: biologijos mokytojai Vilmai, matematikos mokytojai Reginai, išlyginamosios programos mokytojai Janinai, lietuvių kalbos mokytojams: Arūnui ir Irmai, logopedei Laurai, fizinio ugdymo mokytojui Evaldui bei etikos mokytojui Gintarui!
 
O dabar... Džiaugsmingai laukiame grįžtant mūsų atostogaujančių mokinių!