2023-09-22 METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PRISTATYMAS 9-10 KLASIŲ MOKINIAMS

2023-09-22 METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PRISTATYMAS 9-10 KLASIŲ MOKINIAMS

METINIŲ DARBŲ PRISTATYMAS 9-10 KLASIŲ MOKINIAMS ????
 
VIMS gimnazinių klasių mokiniai jau viena koja žengia į tikro tyrėjo gyvenimą. Tai liudija ir puikūs mokinių metinių darbų rezultatai. ????
 
Šiais metais metinius darbus rašys 9-10 klasių mokiniai, o jiems į pagalbą atskuba vyresnieji kolegos - vienuoliktokai, praėjusiais mokslo metais sėkmingai parašę ir pristatę savo metinius darbus. ✍️
Darbų pristatyme išgirdome subtilybes apie meninės fotografijos kūrimo procesą, išsiaiškinome, kokią įtaką skausmas daro literatūros kūrinių veikėjų elgsenai, lyginome įvairius buitinius skalbiklius, mokėmės kurti komiksų knygelę, klausėme apie elektromobilių plėtrą Lietuvoje. ????
 
Metiniai darbai ne tik ugdo sistemines dalykines kompetencijas, bet ir leidžia mokiniui įvairiapusiškai ištyrinėti pasirinktą temą. Tokiu būdu skatinamas mokinių susidomėjimas mokslu, tobulinami medžiagos kaupimo, sisteminimo ir apdorojimo, mokslinio rašymo gebėjimai. ????
 
Šiuo metu devintokai ir dešimtokai jau renkasi savųjų metinių darbų temas. Esame tikri, kad mokslo metų pabaigoje didžiuosimės saldžiais darbo rezultatais.