2023-11-20 PIRLS TYRIMO REZULTATAI

2023-11-20 PIRLS TYRIMO REZULTATAI

PIRLS TYRIMO REZULTATAI 

VIMS – International Meridian School buvę penktokai, dabar 7b klasės mokiniai dalyvavo Tarptautinės švietimo vertinimo asociacijos IEA (angl. International Association of the Evaluation of Educational Achievement) organizuotame tarptautiniame skaitymo pasiekimų tyrime PIRLS 2021. Tyrimas vykdomas 60-yje šalių. 

Lietuvoje atsitiktiniu būdu buvo atrinktos 68 mokyklos.
Tyrimo tikslas – analizuoti mokinių mokymosi pasiekimų tendencijas ir skirtumus tarp įvairių švietimo sistemų, siekiant padėti ugdyti mokinių skaitymo gebėjimus visame pasaulyje.
Lyginamieji mokinių skaitymo rezultatai buvo pateikti vaizdžiomis diagramomis. 

Didžiuojamės VIMS – International Meridian School mokinių IEA pateiktais PIRLS tyrimo rezultatais ir dėkojame mokytojams.