2020-01-13 Devintokų apsilankymas Televizijos Bokšte

2020-01-13 Devintokų apsilankymas Televizijos Bokšte

Sausio 13-oji šiandien vadinama Laisvės gynėjų diena bei Lietuvos valstybine švente.

Mūsų mokyklos devintokai šią dieną kartu su geografijos mokytoju Povilu nusprendė paminėti būtent tos nakties įvykių pagrindinėje vietoje - prie Televizijos bokšto. Ekskursantai ne tik pabuvojo įvairiuose bokšto aukštuose, tačiau kartu sužinojo ir daug įdomių faktų, sietinų su Sausio 13 dienos įvykiais.