2020-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas

2020-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Kariuomenė, laužai, Televizijos bokštas, tūkstantinės minios, troškimas ir kova. Tai tik maža dalis viso to, kas gali mus bent šiek tiek priartinti prie jausmų, emocijų ir išgyvenimų, kuriuos patyrė Žmonės, iš didžiosios raidės, Sausio 13-ąją dieną 1991 metais.

Mes prisimename, dėkojame ir džiaugiamės už tai, kad šiandien galime su didele pagarba ir pasididžiavimu sakyti: „Mes laisvi“...