2015-09-24 PROJEKTAS „PO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS SKĖČIU“

2015-09-24  PROJEKTAS „PO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS SKĖČIU“

" Todėl VIMS - International Meridian School jau antrus metus įsitraukia į didelio pasisekimo sulaukusį projektą „Po lietuvių kalbos ir literatūros skėčiu“, kuomet užsieniečiai, gyvenantys Lietuvoje mokosi ir deklamuoja lietuvių poetų eiles. Pernai eiles deklamavo Lietuvoje gyvenantys suaugusieji ir jaunimas iš Rusijos, Olandijos, Turkijos, Prancūzijos, Lenkijos, Kinijos, Danijos, Azerbaidžano, Didžiosios Britanijos, Belgijos, JAV, Airijos, Švedijos, Baltarusijos, Italijos, Salvadoro, Ukrainos, Kazachstano.

Šiemet sulauksime dar daugiau dalyvių. Todėl šiandien VIMS mokykloje vyko pasitarimas su Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto prodekanu prof. dr. Dainiumi Vaitiekūnu ir Lietuvių kalbos komisijos pirmininke doc. dr. Daiva Vaišniene bei jos pavaduotoja Jūrate Palionyte.

Svečiai apžiūrėjo mokyklą ir aptarė būsimo tęstinio projekto gaires.