Nuotolinio mokymo taisyklės mokytojams

Nuotolinio mokymo taisyklės mokytojams

Nuotolinio mokymo taisyklės mokytojams

 

1. Niekuomet nevėluokite į tvarkaraštyje nurodytą virtualią pamoką, o prie platformos prisijunkite kiek anksčiau;

2. Prisijungimui privalote nurodyti savo vardą ir pavardę bei įsijungti vaizdo kamerą, kad mokiniai galėtų Jus matyti;

3. Iš anksto skelbkite informaciją el.dienyno TAMO bei mokymosi platformų aplinkoje;

4. Skelbkite užduotis iš anksto sutartose el.aplinkose arba pamokos pradžioje pačio Jūsų laisvai pasirinktais būdais: pateiktimis, nuorodomis, tekstiniais užrašais, vaizdo medžiaga, testais ir pan.;

5. Nurodykite mokiniams tikslų laiką, skiriamą užduotims atlikti. Darbus įvertinkite per 10 darbo dienų – priklausomai nuo apimties kiekio;

6. Orientuokite užduočių apimtis į galimybę mokiniui jas atlikti per pamoką, numatant, kad darbui prie kompiuterio būtų skiriama ne daugiau kaip 30 min., o likęs laikas – savarankiškam darbui;

7. Konsultuokite kiekvieną mokinį TAMO ir Zoom/ Moodle mokymosi aplinkose darbo valandomis, paskirtu grafiku. Į mokinių klausimus, pateiktus raštu, atsakykite per 1 darbo dienos parą;

8. Būtinai fiksuokite mokinių lankomumą/aktyvumą/ vėlavimus;

9. Saugokite mokinių nuotolinio mokymosi asmens duomenų ir darbų konfidencialumą;

10. Skatinkite mokinių tarpusavio bendruomeniškumą, pagarbų ir nuoširdų bendravimą;

11. Nepamirškite PAILSĖTI!