2023-07-17 VBE REZULTATAI

2023-07-17 VBE REZULTATAI

Dar vienas jaudulio kupinas žingsnis mūsų dvyliktokų gyvenime įveiktas... Ir įveiktas kuo puikiausiais rezultatais, gautais valstybinių brandos egzaminų metu!
 
Iš 13 mokinių, laikiusių matematikos egzaminą, net 6 mokiniai surinko virš 90 balų!
 
Lietuvių kalbos egzamine 4 mokiniai surinko virš 80 balų ir čia puikuojasi vienas garbingas šimtukas!
 
Biologijos egzamine 2 mokiniai iš 5 surinko virš 90 balų!
 
Puikiais balais pasirodė ir fizikos egzamine, kuriame 5 mokiniai iš 6 surinko virš 80 balų, o tame tarpe yra ir vienas šimtukas!
 
Chemijos valstybiniame brandos egzamine 2 mokiniai iš 5 surinko taip pat virš 80 balų!
 
O anglų kalbos egzamine turime net du šimtukus, o šalia jų ir 8 mokinius, kurie surinko virš 90 balų!
 
Taip pat siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus mūsų dvyliktokei Mortai, kuri valstybiniuose brandos egzaminuose surinko net tris šimtukus!!
 
Didžiuojamės mūsų abiturientais už jų užsispyrimą, ryžtą bei tikėjimą savimi, o taip pat nuoširdų ačiū siunčiame VIMS mokyklos pedagogams už neskaičiuojamą laiką, perduodamas žinias ir puikų mokinių paruošimą tolimesniems gyvenimo etapams!