Priėmimo tvarka ir etapai

Priėmimo tvarka:

VIMS - International Meridian School ugdymas vyksta lietuvių kalba.  Į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupę priimama iki 16 mokinių.  

 

Priėmimo etapai:

Prašymo pateikimas (pildoma popierinė versija „Vims - International Meridian School“ administracijoje)

Paraiška

Motyvacinis pokalbis su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dalyvaujant vaikui

Rezultatų paskelbimas

Sutarties pasirašymas