Reikalingi dokumentai

1. Prašymas

2. Paraiška

3. Mokymo sutartis (pildoma mokykloje)

4. Dvi dokumentinės nuotraukos

5. Asmens dokumento arba gimimo liudijimo kopija

6. Vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma su stomotologo patikra)

7. Asmens bylos kopija iš buvusios mokyklos

8. Ugdymo(-si) rezultatų pažymėjimas

9. Į 9-tą klasę - pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

10. Akademinių pasiekimų pažymėjimai (konkursai, olimpiados ir kt.)