Reikalingi dokumentai

1. Prašymas

2. Paraiška

3. Dvi dokumentinės nuotraukos

4. Vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma su stomotologo patikra)

5. Dokumentų kopijos iš buvusios mokyklos:

- Einamųjų m.m. I-mo pusmečio vertinimo rezultatai

- Einamųjų m.m. mokinio mokymosi pasiekimų metinė ataskaita

- socialinės pilietinės veiklos lapas

- Į 9-tą klasę - pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas