Gimnazinės klasės (IX-XII)

2023 m. sausio 16 d. direkcinio posėdžio metu buvo patvirtintas 2023-2024 m.m. mokestis už mokslą VIMS mokykloje.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos, stojant į 9-12 klases kaina metams už mokslą - 6900 eurų + 400 eur vienkartinis registracijos mokestis + 50 eur draudimas.

 

Netaikome atskiro mokesčio:

- už pagrindinius vadovėlius

- už specialistų (logopedo, soc. pedagogo, psichologo) konsultacijas, seminarus tėvams

- papildomas anglų kalbos pamokas

- Kembridžo mokymo programos neformaliojo švietimo pamokas.


 Netaikomas:

- stojamojo testo mokestis – 0 Eur

- administracinis mokestis – 0 Eur

 

 

 Į mokestį neįskaičiuota: 

- Pratybų sąsiuvinių kaina 

- Mokestis už maitinimą 

- Mokyklinės uniformos kaina

- Kai kurie neformalaus ugdymo užsiėmimai

- Ekskursijos

- Įvairios ugdymo(-si) bei dailės ir technologijų priemonės

- Šokių ir kūno kultūros apranga.

 

Lojaliems klientams taikomos nuolaidos, pratęsiant sutartį kitam mokymosi etapui.