Priėmimo tvarka ir etapai

Priėmimo tvarka:

VIMS - International Meridian School ugdymas vyksta lietuvių kalba.

Mokiniams, atvykstantiems iš kitų mokyklų, yra patikrinamos žinios iš šių mokomųjų dalykų:

  • 5-8 klasėse tikrinamos lietuvių kalbos, anglų kalbos bei matematikos žinios.

Nepriimami elgesio problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre turintys mokiniai.

 

Priėmimo etapai:

1. Prašymo ir paraiškos pateikimas nuotoliniu būdu (spausti čia. Prašymo ir paraiškos pildymas)

2. Žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas (į 5-8 klases)

3. Rezultatų paskelbimas

4. Sutarties pasirašymas