Reikalingi dokumentai

1. Prašymas

2. Paraiška

3. Paso arba gimimo liudijimo kopija

4. Mokymo sutartis (pildoma mokykloje)

5. Dvi dokumentinės nuotraukos

6. Vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma su stomotologo patikra)

7. Asmens bylos kopija iš buvusios mokyklos

8. Į 5-tą klasę - pradinio išsilavinimo pažymėjimas, gebėjimų aprašas

9. Į 6-8 klases - ugdymo(-si) rezultatų pažymėjimas