Reikalingi dokumentai

1. Prašymas

2. Paraiška

3. Dvi dokumentinės nuotraukos

4. Vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma su stomotologo patikra)

5. Dokumentų kopijos iš buvusios mokyklos:

- Einamųjų mokslo metų I-mo pusmečio vertinimo rezultatai;

- Į 5-tą klasę - pradinio išsilavinimo pažymėjimas, gebėjimų aprašas

- Į 6-8 klases - einamųjų m.m. mokinio mokymosi pasiekimų metinė ataskaita