Priėmimo tvarka ir etapai

Priėmimo tvarka:

VIMS - International Meridian School ugdymas vyksta lietuvių kalba.

1. Į 1-ąją klasę priimama iki 18 mokinių.

2. Į 1-ąją klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais metais sukaks 7-eri metai.

3. Atsižvelgiant į vaiko brandą ir pasirengimą mokyklai, į 1-ąją klasę gali būti priimti ir 6-rių metų vaikai. 

Mokiniams, atvykstantiems iš kitų mokyklų, yra patikrinamos žinios iš šių mokomųjų dalykų:

  • Į 1 klasę tikrinami socialiniai įgūdžiai (pokalbis su mokytoja, užduotėlės);
  • Į 2-4 klases tikrinamos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos žinios;

Į mokyklą nepriimami elgesio problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre turintys mokiniai.

Priėmimo etapai:

1. Prašymo ir paraiškos pateikimas nuotoliniu būdu (spausti čia. Prašymo ir paraiškos pildymas)

2. Žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas (į 3-4 klases)

3. Rezultatų paskelbimas

4. Sutarties pasirašymas