Reikalingi dokumentai

1. Prašymas

2. Paraiška

3. Paso arba gimimo liudijimo kopija

4. Dvi dokumentinės nuotraukos;

5. Mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje)

6. Vaiko asmens bylos kopija iš buvusios mokyklos

7. Į 1-mą klasę - priešmokyklinės grupės baigimo vertinimo aprašas

8. Į 2-4 klases - apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal BUP iš buvusios mokyklos

9. 1-mą klasę moksleivio sveikatos raidos istorija

10. Į 2-4 klases - vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma kartu su stomotologo patikra)