Reikalingi dokumentai

1. Prašymas

2. Paraiška

3. Dvi dokumentinės nuotraukos

4. Dokumentų kopijos iš buvusios mokyklos

5. Į 1-mą klasę:

- priešmokyklinės grupės baigimo vertinimo aprašas

- moksleivio sveikatos raidos istorija

6. Į 2-4 klases:

- apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal BUP iš buvusios mokyklos

- vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma kartu su stomotologo patikra)

- I-mo pusmečio vertinimo rezultatai