Mokestis už mokslą

  • į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupę – 5800 eurų metams (papildomai taikoma savivaldybės teikiama kompensacija, jei priklauso).


 Netaikome atskiro mokesčio:

- už popietinę grupę

- už pagrindinius vadovėlius

- už specialistų (logopedo, soc. pedagogo, psichologo) konsultacijas, seminarus tėvams

 Netaikomas:

- stojamojo testo mokestis – 0 Eur

- administracinis mokestis – 0 Eur

 Į mokestį neįskaičiuota: 

- Pratybų sąsiuvinių kaina 

- Mokestis už maitinimą 

- Mokyklinės uniformos kaina

- Kai kurie neformalaus ugdymo užsiėmimai

- Ekskursijos

- Įvairios ugdymo(-si) bei dailės ir technologijų priemonės

- Šokių ir kūno kultūros apranga.

 

Lojaliems klientams taikomos nuolaidos, pratęsiant sutartį kitam mokymosi etapui:

Stojant į 5 klasę – jei VIMS mokykloje mokosi nuo 1-os klasės – taikoma 10 proc. nuolaida nuo tiems mokslo metams patvirtintos ugdymo kainos.

Stojant į 9 klasę  – jei VIMS mokykloje mokosi nuo 5-os klasės – taikoma 10 proc. nuolaida nuo tiems mokslo metams patvirtintos ugdymo kainos.