Reikalingi dokumentai

1. Prašymas

2. Paraiška

3. Paso arba gimimo liudijimo kopija

4. Dvi dokumentinės nuotraukos

5. Vaiko sveikatos pažymėjas (nauja forma kartu su stomotologo patikra);

6. Mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje)