Reikalingi dokumentai

Reikalingi dokumentai, stojant į VIMS - International Meridian School:

  • Ikimokyklinę/priešmokyklinę grupę:

1. Prašymas
2. Paraiška
3. Dvi dokumentinės nuotraukos
4. Vaiko sveikatos pažymėjas (nauja forma kartu su stomotologo patikra);

 

  • Pradines klases (I-IV):

1. Prašymas
2. Paraiška
3. Dvi dokumentinės nuotraukos
4. Dokumentų kopijos iš buvusios mokyklos
5. Į 1-mą klasę:
- priešmokyklinės grupės baigimo vertinimo aprašas
- moksleivio sveikatos raidos istorija
6. Į 2-4 klases:
- apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal BUP iš buvusios mokyklos
- vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma kartu su stomotologo patikra)
- I-mo pusmečio vertinimo rezultatai

 

  • Pagrindines klases (V-VIII):

1. Prašymas
2. Paraiška
3. Dvi dokumentinės nuotraukos
4. Vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma su stomotologo patikra)
5. Dokumentų kopijos iš buvusios mokyklos:
- Einamųjų mokslo metų I-mo pusmečio vertinimo rezultatai;
6. Į 5-tą klasę - pradinio išsilavinimo pažymėjimas, gebėjimų aprašas
7. Į 6-8 klases - einamųjų m.m. mokinio mokymosi pasiekimų metinė ataskaita

 

  • Gimnazines klases (IX-X):

1. Prašymas
2. Paraiška
3. Dvi dokumentinės nuotraukos
4. Vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma su stomotologo patikra)
5. Dokumentų kopijos iš buvusios mokyklos:
- Einamųjų m.m. I-mo pusmečio vertinimo rezultatai
- Einamųjų m.m. mokinio mokymosi pasiekimų metinė ataskaita
- socialinės pilietinės veiklos lapas
6. Į 9-tą klasę - pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas