Vims taškai

Vims taškai

VIMS TAŠKAI - TAI POZITYVAUS ELGESIO SKATINIMO MOKYKLOJE PROGRAMA

Programos tikslas – skatinti mokinių pozityvų, pavyzdingą, pagarbų elgesį ir draugiškus santykius mokykloje, ugdant bendražmogiškas dorybes.

Visų klasių mokiniai burtų keliu suskirstomi į keturias komandas: raudonos, geltonos, žalios ir mėlynos spalvos.

Visi mokytojai vertina mokinių elgesį, aktyvumą per pamokas ir popamokinėje veiklojeUž kiekvieną atskiro mokinio įvertinimą, kuris vertas taško, į tam skirtą dėžutę mokytojas įmeta jo komandai kortelę – tašką.

Mokiniai nebūtinai vertinami per kiekvieną pamoką. Mokslai ar žinios nėra vertinami.

Korteles – taškus mokiniai gali gauti:

 • už mandagų, pavyzdingą, labai gerą ir kitaip skatintiną elgesį;
 • už pagalbą jaunesniems mokyklos mokiniams, klasės draugams, mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams;
 • už tvarkingumą ir tvarką klasėse, spintelėse, koridoriuose, rūbinėje, valgykloje;
 • už iniciatyvą mokyklos organizuojamuose renginiuose;
 • už aktyvų dalyvavimą kitų mokyklų ar organizacijų organizuojamuose renginiuose;
 • už kitus, čia neįvardintus atvejus, kurie mokytojams pasirodys verti teigiamo įvertinimo.


Komandos tikslas – surinkti kuo daugiau kortelių – taškų.

Jei nors vienas komandos narys ypač netinkamai elgiasi, mokytojai turi teisę visai komandai anuliuoti taškus:

 • už triukšmą pamokų metu -1 taškas;
 • už atsikalbinėjimą -1 taškas;
 • už tyčinį trukdymą kitiems mokiniams mokytis -3 taškai;
 • už patyčias (žodines, fizines, smurtą) -5 taškai;
 • už keiksmažodžius -3 taškai;
 • už vėlavimą į pamokas -1 taškas;
 • už vagystę -3 taškai;
 • už mokyklos turto niokojimą -3 taškai;
 • už kitus, čia neįvardintus netinkamo elgesio atvejus, kai mokytojai jaus būtinybę atimti taškus iš komandos.

Taškai skaičiuojami kiekvieno mėnesio pabaigoje (jei nenusprendžiama kitaip) ir pažymimi taškų rinkimo lentelėje.
Taškų skaičiavimo etapo pabaigoje daugiausiai taškų surinkusi komanda gauna mažas dovanėles.
Mokslo metų pabaigoje daugiausiai taškų surinkusi komanda laimi ekskursiją.