Tarptautinė Kembridžo mokymo programa

Tarptautinė Kembridžo mokymo programa

Nuo 2014-2015 m.m. „VIMS – International Meridian School“ mokiniai nuo 5-os klasės turi galimybę papildomai mokytis pagal tarptautinę Kembridžo mokymo programą, priklausomai nuo amžiaus: Vidurinis 1 (Cambridge Secondary 1), Vidurinis 2 (Cambridge Secondary 2).
Baigdami Vidurinis 1 bei Vidurinis 2 Kembridžo programos dalį mokiniai laiko patikrinamuosius testus bei egzaminus  iš visų mokomųjų dalykų: anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų.
Gauti testų bei egzaminų rezultatai įrodo, kad VIMS mokinių Kembridžo pamokose įgytos  žinios yra aukšto lygio.
VIMS – International Meridian School Kembridžo pamokas veda patyrę bei puikiai išmanantys savo dalyką mokytojai.
Kembridžo pamokose mokiniai formaliai nevertinami, namų darbai neskiriami.
Mokykla siekdama išlaikyti ir kelti tarptautinės Kembridžo mokymo programos kokybę, mokslo metų eigoje kiekvieno trimestro pabaigoje 5, 6 ir 7 klasių mokiniams paruošia Kembridžo mokomųjų dalykų testus. Testų rezultatai parodo mokinių įgytas žinias, įgūdžius bei kompetencijas per tą laikotarpį.